sommaren 2016

Vill kunna beordra extra övertid

Vill kunna beordra extra övertid
Hur mycket mer klarar personalen i sommar, frågar sig Vårdförbundet i Blekinge. Arkivbild: Istockphoto

Sommaren har bara börjat, men på Blekinge sjukhus pratar ledningen redan om att utnyttja extra övertid — för att klara bemanningen och göra vården säkrare.

27 juni 2016

Chefer på Blekinge sjukhus uppmanas att beordra in sjuksköterskor på övertid om det blir personalkris i sommar. Förutom 200 övertidstimmar per sjuksköterska, som är möjliga att utnyttja enligt lag och avtal, vill sjukhusledningen att enhetschefer även ska be personalen jobba upp till 150 extra övertidstimmar.

Tanken med den extra övertiden är att det alltid ska finnas möjlighet att beordra in personal vid tillfälliga och extraordinära händelser som inte går att förutse, som stora bilolyckor eller influensaepidemier hos personalen.

Skört i sommar

Landstinget Blekinge tycker att den krisartade sommarbemanningen är att betrakta som en extraordinär situation som riskerar patientsäkerheten.

– Läget är så skört i sommar att vi bedömer att det kan ha påverkan på den vårdkvalitet vi kan erbjuda, säger Lars Almroth, chef för Blekingesjukhuset till Blekinge läns tidning.

Vårdförbundet i Blekinge ser övertidsarbete och uttröttade sjuksköterskor som en stor risk, både för patienter och personal. Gunilla Månsson, avdelningsordförande, anser att arbetsgivaren borde ha tagit större ansvar tidigare genom att höja lönerna och förbättra arbetsmiljön.

– Att sommaren kommer är inte vår tolkning av när man ska använda extra övertid, säger hon.

Koll på övertiden

Att mycket övertid inte är riskfritt är sjukhusledningen medveten om. Därför uppmanas enhetschefer att alltid göra en riskbedömning av personalens psykiska och fysiska tillstånd innan extra övertid beviljas, ett beslut som inte lugnar Vårdförbundet.

– Många av våra medlemmar vänder ut och in på sig själva för patienternas bästa, det är lätt att använda oss utifrån vårt samvete. Nu har vi snart inga marginaler kvar alls, säger Gunilla Månsson och uppmanar alla skyddsombud ute på arbetsplatserna att prata hälsosamma arbetstider och vara uppmärksam på hur mycket övertid som tas ut.

Bättre på sikt

Hon ser ett litet hopp och det är att arbetsgivaren inte längre kan blunda för den katastrofala verkligheten ute på arbetsplatserna. Sedan ett år tillbaka arbetar Vårdförbundet och landstinget i Blekinge tillsammans för få till en hälsosammare vårdmiljö och få stopp på racet mot botten.

– Vi har samtal om hur vi ska vända detta på lång sikt. Arbetsgivaren är lyhörd. Det finns ett hopp för oss framöver. Men jag känner oro för att det finns kolleger på våra arbetsplatser som befinner sig på marginalen i sommar. Skulle det hända något för att du är trött och dåligt uppmärksam så kan du stå där med en annan människas liv på ditt ansvar, säger Gunilla Månsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida