Webbkurs gav bra resultat

Att lära sig läkemedelsberäkning med hjälp av en webbplattform fungerar lika bra som lärarledd undervisning.

Han har skapat en lärplattform på internet där studenter på egen hand kan träna på läkemedelsberäkning. För att testa den erbjöd Anders Nylén sjuksköterske­studenterna i termin fyra vid Lunds universitet att delta i en pilotstudie, 23 av dem tackade ja.

Elva studenter lottades till den webbaserade kursen och de övriga tolv till en speciellt upplagd kvällskurs. Webbgruppen tränade självständigt på läkemedelsberäkning i tre veckor, medan den andra gruppen hade en lärarledd kvällskurs tre timmar två gånger i veckan i tre veckor, totalt 18 timmar. Kvällsundervisningen omfattade också något mer undervisningstid än den ordinarie under­visningen i läkemedelsberäkning.

Studien avslutades med ett prov i läkemedelsberäkning, där resultaten blev likvärdiga i de båda grupperna, men webbgruppen nådde faktiskt något bättre resultat.

Provet bestod av 50 frågor. Medelresultatet blev 39,9 poäng i webbgruppen och 37,0 i kvällskursen. Bästa och sämsta resultatet i webbgruppen var 49 respektive 19,5 poäng. Motsvarande siffror i kvällskursen var 47,5 och 26 poäng.

Anders Nylén, disputerad i farmakologi och tidigare adjunkt vid sjuk­sköterske- och röntgensjuksköterske­utbildningarna på Lunds universitet, är noga med att påpeka att pilotstudien är liten och att man därmed inte kan dra några säkra slutsatser.

— Men visst ger den en hänvisning om att det webbaserade lärandet, där man kan träna och lära sig själv oberoende av tid och plats, fungerar. Med hjälp av en lärplattform på internet kan man även kommunicera direkt med varandra.

Studiens resultat pekar på att eget lärande med hjälp av en lärplattform för läkemedelsberäkning åtminstone är likvärdig med den lärarledda undervisningen. Dessutom kräver det internetbaserade lärandet betydligt mindre lärarresurser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida