Internationellt samarbete

Svenskt stöd stärker sjukvården i Somalia

Svenskt stöd stärker sjukvården i Somalia
Deltagare i Somali-Swedish collaboration in research for health samlade vid ett kurstillfälle i Hargeisa i Somalia förra året.

Genom att öka forskningskompetensen bland somaliska sjuksköterskor och läkare hoppas svenska forskare inom global hälsa att hälso- och sjukvården ska stärkas i en av världens sköraste stater.

22 augusti 2017

Somali-Swedish collaboration in research for health, som programmet heter, startade redan 1981. Det avbröts i början av 1990-talet på grund av inbördeskriget i Somalia. För cirka ett år sedan återuppväcktes samarbetet mellan fem svenska och sex somaliska universitet.

Det innebär att 25 somaliska sjuksköterskor och läkare kunnat påbörja en utbildning i syfte att öka sin forskningskompetens.

Stöds av WHO

Programmet har nyligen fått ekonomiskt stöd av Världshälsoorganisationen, WHO.

– Det här är ett annorlunda program i gränslandet mellan utbildning, utveckling, forskarutbildning, forskning och bistånd. Förhoppningen är att denna modell, där vi genom samarbete bygger upp en inhemsk forskningskapacitet i Somalia/Somaliland, också ska kunna tillämpas i andra så kallade sköra stater.

Det säger Klas-Göran Sahlén, lektor vid enheten för epidemiologi och global hälsa på universitetet i Umeå i ett pressmeddelande. Han beskriver tillsammans med somaliska och svenska kolleger programmet i en ny artikel i tidskriften Global Health Action (se länk här intill).

20 svenska forskare är mentorer

Från svensk sida deltar 20 forskare från universiteteten i Umeå, Uppsala och Lund samt från Karolinska institutet i Stockholm.

Målet är att varje somalisk sjuksköterska och läkare som deltar ska få en svensk och en somalisk mentor. Samtidigt som de kliniskt verksamma i Somalia får träna sig i att forska får de svenska mentorerna nya kunskaper som de kan använda sig av i forskning och utbildning inom global hälsa.

– För att programmet ska vara brobyggande kommer deltagarna från alla regioner i Somalia. Det viktigt eftersom det länge funnits interna motsättningar mellan olika grupper i landet, säger Klas-Göran Sahlén.

I oktober ska deltagarna samlas i Hargesia i Somalia, för att vid ett seminarium presentera sin forskning. För deltagarna planeras dessutom en avslutande konferens i Somalia under våren 2018.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida