38 lärare får gå från sjuksköterskeprogrammet

Kompetensväxling i stället för kompetensutveckling. Det är nyckelbegreppet när Karolinska institutets ledning nu försöker rädda sjuksköterskeprogrammet. Det drabbar 38 universitetsadjunkter. (Uppdaterad 09-03-20)

I december drog Högskoleverket in examinationsrätten för Karolinska institutets (KI) sjuksköterskeprogram. Nu pågår arbetet för att KI ska återfå examinationsrätten.

Ett led i det arbetet är att säga upp 38 universitetsadjunkter som inte uppfyller kraven på aktuell klinisk erfarenhet, samt pedagogik, vetenskaplighet och ämneskompetens så som de formulerats av KI:s ledning.

– Det är jätteviktigt att få tillbaka examensrätten. Vi har bara till i oktober på oss. Det får de här tråkiga konsekvenserna, säger personaldirektör Ylva Lindberg på KI.

Målet för KI är att sjuksköterskeprogrammet ska ha samma andel disputerade lärare som resten av KI, 70 procent. I dag är 30 procent av sjuksköterskeprogrammets lärare disputerade.

Förhandlingar i morgon

En lokal förhandling har slutat i oenighet. I morgon tisdag vidtar centrala förhandlingar. Mats Norrstad, Lärarförbundet, är inte nöjd med hur KI:s ledning har hanterat kraven på ökad kompetens hos lärarkåren. Han efterlyser en mer långsiktig handlingsplan.

– Det här är ett brutalt sätt att hantera situationen, säger han. De fyra kriterier som ledningen har satt upp är rigida.

Efterlyser individuella lösningar

Från den fackliga sidan vill man att KI tar längre tid på sig och försöker hitta mer individuella sätt att lösa problemet på.

– Att ge lärarna möjlighet att komplettera sin kliniska kompetens borde inte vara så svårt. Framför allt borde man fråga var och en av de berörda hur de ser på framtiden och vad de vill göra för att öka sin kompetens, säger Mats Norrstad.

”Borde få mer tid”

Susanna Sandelius är lite uppgiven. Hon och hennes kolleger fick information om att 40 adjunkter kan komma att sägas upp för en vecka sedan.

– Fanns det en vilja skulle man ge oss tid att kompetensutveckla oss, säger hon.

Hon är själv lärare på tredje terminen. Snart står hon utan arbetsuppgifter. Men hon tror inte heller att KI kommer att lyckas med att rekrytera den nya personal man vill ha.

– Jag tycker det är ett ovärdigt sätt att säga upp folk så här. Det kunde ha skötts på ett bättre sätt.

Vill ha ”kunskap förankrad i verkligheten”

Inte heller fjärdeterminsstudenten Joel Fagerhem är nöjd med KI-ledningens sätt att skynda på den så kallade kompetensväxlingen.

– Efter Högskoleverkets beslut kom det i gång en förbättringsprocess. Nu kommer den att avstanna i och med varslen och nyanställningarna. Hos ledningen ligger allt fokus på att få tillbaka examensrätten. Men vi som är mitt uppe i utbildningen kommer att drabbas av det.

Han är rädd att det är de unga och ”fräscha” lärarna som kommer att försvinna.

– Vi behöver mer kunskap som är förankrad i verkligheten och inte fler professorer. En snickare behöver inte alltid veta hur hammaren är konstruerad, huvudsaken att han vet hur den ska hanteras, sammanfattar han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida