Anna möter Anna

Anna möter Anna
Anna Arbman och Anna Kornhall. Foto: Roger Lundholm

Regelbundna träffar med en erfaren kollega gör det lättare att vara ny som sjuksköterska.

3 december 2014

När hon sökte sig till Vårdförbundets mentorprogram hade Anna Arbman som första tanke att få tips och idéer om framtida karriärvägar. Det har hon fått, plus en ny vän och betydelsefullt stöd under ett tufft första år i yrket.?

— Tempot är högt och du vill allt på en gång. Att få höra från någon med mer erfarenhet att det är okej att vara ny, det har betytt mycket för mig. Det är lätt att fastna i negativa tankar annars, säger hon. ?

Att vara nyutexaminerad sjuksköterska är inte lätt. Du ska hitta din yrkesroll och få självförtroende i en stressad vårdmiljö där arbetsuppgifterna hopar sig och massor av beslut ska fattas hela tiden.

??Oftast är det inte arbetet med patienterna utan allting runtomkring som Anna och Anna pratar om. Deras samtal glider många gånger in på ämnen som har med arbetsmiljö och kolleger att göra. Hur hanterar jag känslan av otillräcklighet? Vems bedömning ska jag lita på när kolleger säger olika saker? Hur får jag struktur på mitt arbete? Vad är min roll??

Oftast ses de på kafé, en gång var de ute på ridutflykt. Deras möten har blivit som en ventil. Om det händer något jobbigt på arbetsplatsen känns det som en lättnad att veta att ett nytt mentormöte är inbokat, förklarar Anna Arbman.

??Det är inte bara hon som växer genom att reflektera. Anna Kornhall, som arbetat i tio år, tycker att rollen som mentor också är utvecklande.

?— Jag granskar mina egna handlingar, utvärderar mig själv och får feedback på mina reaktioner, säger hon.?

Att få chansen att göra en ny sjuksköterskekollega mer positiv till yrket genom att peppa och motivera tycker hon också är givande.?

Nu hoppas båda att Vårdförbundets mentorprogram får en fortsättning. Projektet har hittills bedömts som lyckat, men det finns en önskan om mer stöd till mentorerna och bättre matchning mellan mentorer och adepter, berättar Torbjörn Severin, utbildningsansvarig på Vårdförbundet.

??I Anna och Annas fall har matchningen varit perfekt – de känner sig som vänner. Anna Arbman arbetar fortfarande på att bli trygg och stark i sin yrkesroll.?

— Det är en process du ständigt jobbar med, säger hon. ?

Att ha en mentor har varit en viktig hjälp på vägen.

Vårdförbundets mentorprogram

  • Har pågått i ett år. 30 mentor-adept-par i Malmö, Stockholm och Göteborg har deltagit.
  • Ska stärka nyutexaminerade i sin yrkesroll eftersom forskning visar att många upplever mötet med vården som en chock.
  • Kan få en fortsättning 2015, beslut fattas i slutet av året.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida