Att utgå från studenterna en utmaning för utbildningarna

Att utgå från studenterna en utmaning för utbildningarna
Cecilia Rydlo har intervjuat sjuksköterskestudenter om att lära om vårdande.

De egna erfarenheterna och tankarna om vård är betydelsefulla för sjuksköterskestudenter. Men de behöver stöd för att förena dessa med vårdteorier och vårdande i olika kliniska verksamheter. Det visar Cecilia Rydlos studier.

I dag lägger sjuksköterskan Cecilia Rydlo fram sin avhandling vid Örebro universitet. Hon har intervjuat sjuksköterskestudenter i olika skeden av utbildningen och funnit att de när de börjar har de en ganska klar bild av vad vårdande är. Men att de under utbildningens gång blir varse att vårdandet är komplext och inte alltid stämmer överens med den bilden.

Dels ser vårdandet olika ut på olika enheter och specialiteter, och dels beskrivs det på olika sätt i olika vårdteorier. Resultatet blir att studenterna tar till sig vårdteorier utifrån sina egna erfarenheter när de ska förklara för andra vad vårdande är.

– Det som händer är att man utgår från sina egna erfarenheter, inte patienternas behov, säger Cecilia Rydlo.

Kämpar för egna tankar om vårdande

Studenterna för en kamp, säger hon, för sina egna tankar om vårdande. I början kämpar de för att förstå, och när de ser att de kan göra något för patienterna kopplar de det till begrepp för att kunna förklara sina tankar om vårdande.
Cecilia Rydlo ser det som en utmaning för utbildningen att fånga studenterna i deras sökande.

– Utbildningarna måste utveckla sina lärandestrategier. Fokus måste vara hos studenterna. Det handlar om att studenterna måste aktivera sina egna tankar och utveckla de kunskaper de har i förhållande till patientens perspektiv,  säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida