stresshantering

Avslappningstekniker kan hjälpa stressade studenter

Avslappningstekniker kan hjälpa stressade studenter
Marja van Vliet är doktorand inom hälsovetenskap. Hon beskriver sig själv och sina kolleger i Sverige och Nederländerna lite som pionjärer inom det nya ämnet Mind-bodymedicin.

Universitet och högskolor borde kunna erbjuda kurser i stresshantering till alla studenter på vårdutbildningar. Det säger den holländska doktoranden Marja van Vliet som i dag är i Sundsvall för att lägga fram sin avhandling.

Sjuksköterskestudenter som får gå en utbildning i mindfulness och meditation hanterar stress bättre, enligt Marja van Vliets forskning.

– Vi vet att 30 procent av sjuksköterskestudenterna har stressymtom redan under studietiden, men ändå är det väldigt lite fokus på det under utbildningen. Det behöver kanske inte vara obligatoriskt i utbildningen, men skulle kunna finnas som en valbar kurs för den som känner ett behov av att lära sig stresshantering, säger hon.

Teori och praktik

I sin forskning har Marja van Vliet undersökt effekten av en kurs i ämnet Mind-Bodymedicin. Under sammanlagt sju tillfällen fick 47 sjuksköterskestudenter i Sverige och 74 läkarstudenter i Nederländerna lära sig olika teorier bakom stress och stresshantering.

I grupper om tio till femton personer fick de också pröva olika avslappningstekniker, som till exempel mindfulness och meditation. Där fick de även tillfälle att reflektera över sina upplevelser om övningarna och prata kring olika situationer som upplevdes som stressande.

Genom enkäter och djupintervjuer jämförde sedan Marja van Vliet kursdeltagarnas upplevelser av stress med studenter som inte gått kursen. Resultatet visar att de som gick Mind-Bodykursen upplevde mindre stress, även ett år efter att kursen avslutats.

Med hjälp av den verktygslåda med olika avslappningstekniker deltagarna fick med sig upplevde många att de kunde de påverka sin situation mer. Det kunde handla om att göra en lugnande andningsövning inför en tentamen eller att cykla långsammare och vara mer i nuet. Det var dock inte möjligt att peka ut vilken avslappningsteknik som var den mest effektiva.

Sjuksköterskorna mer stressade 

Studien visar vidare att det finns skillnader mellan grupperna som deltog i kursen. Sjuksköterskestudenter var ofta var mer stressade än läkarstudenter.

– Det kan bero på att sjuksköterskestudenterna hade mer klinisk erfarenhet av vården. De hade varit ute på praktik och visste mer vad som väntade dem ute i vården. Läkarstudenterna gick första året och var lite kanske lite mer naiva i sin syn på vården. Sjuksköterskestudenterna var ofta äldre och hade egna familjer att ta hand om, vilket också ökar på stressen.

I framtiden hoppas forskaren Marja van Vliet kunna göra fler studier inom Mind-bodymedicin. Bland annat är hon nyfiken på när en kurs i ämnet är mest lämplig – är det i början, mitten eller slutet av sjuksköterskeutbildningen?

Studien Long-term benefits by a mind-body medicine skills course on percieved stress and empathy among medical and nursing students är ett samarbete mellan Mittuniversitetet i Sundsvall och Louis Bolk Institut i Driebergen, Nederländerna. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida