Enkät

Dags att ranka praktiken

Dags att ranka praktiken
Sofia Persson, ordförande i Vårdförbundet Student, berättar att vfu är ett prioriterat område för förbundet och något som medlemmarna har många frågor kring. Foto: Anna Karin Ulander

Vårdförbundet Student ska ta reda på hur den verksamhetsförlagda utbildningen fungerar. Ett av målen är att skapa en rankning mellan de olika lärosätena.

I går fick samtliga 2 100 studenter som går termin sex i programmen till sjuksköterska, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterska en elektronisk enkät i sin mejlbox. Avsändaren är Vårdförbundet Student som vill få en samlad bild av hur den verksamhetsförlagda utbildningen, vfu:n, fungerat för dem. ?

– Vfu är en stor del av utbildningen för våra medlemmar. Det är då man får pröva sina vingar i verkligheten och det är viktigt att det fungerar och känns tryggt, säger Sofia Persson som är ordförande i Vårdförbundet Student och själv går på T6 på sjuksköterskeprogrammet.??

Hon poängterar att det inte handlar om att peka ut enskilda arbetsplatser eller personal. Ansvaret för vfu ligger helt hos högskolor och universitet och det är en organisatorisk fråga för dem, menar Sofia Persson.

Guide till olika lärosäten

Om resultatet blir heltäckande är tanken att skapa en guide över de lärosäten som har en välfungerade respektive bristfällig organisation kring vfu, liknande den så kallade AT-guiden som finns för läkarna i dag. Rankingen skulle kunna hjälpa dem som ska söka någon av utbildningarna och samtidigt fungera som en sporre för lärosätena att hålla en hög kvalitet på praktiken.

Enkäten är öppen till och med 22 mars och resultatet kommer att presenteras senare under våren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida