Få har mål för hållbarhet

6 december 2017

Bara en fjärdedel av alla lärosäten i Sverige arbetar bra med hållbar utveckling, visar en utvärdering som Universitets- och högskolerådet, UHR, gjort på uppdrag av regeringen. Exempelvis har endast hälften av lärosätena satt upp egna mål och de flesta har inget organiserat och systematiskt sätt att jobba med hållbar utveckling i utbildningarna. ?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida