Få pluggar på hemorten

4 december 2008

I Sverige finns minst en högskola i varje län. Ändå väljer nästan hälften av studenterna att studera på en högskola, eller ett universitet, som ligger i ett annat län än där de gick i gymnasiet.

Bara en fjärdedel väljer ett lärosäte i samma kommun som deras gymnasieskola låg i. Det är inga större skillnader mellan män och kvinnor.

www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida