Få studentombud på kongressen

Få studentombud på kongressen
Tidigare var Björn Eriksson talesperson för 24 000-rörelsen i Uppsala. Till sommaren tar han examen. Foto: Frida Nävemark

Av alla 190 ombud på Vårdförbundets kongress i maj finns bara tre studenter. En av dem är Björn Eriksson från Uppsala.

17 april 2014

Genom starten av den nya organisationen Vårdförbundet student vill Vårdförbundet öka studenternas engagemang och inflytande i förbundet. Men vilken makt ska studenterna få? Den frågan kommer säkert att diskuteras på årets kongress som pågår 5-8 maj.

Styrelsen för Vårdförbundet student är med på kongressen, men får i nuläget bara yttra sig och inte delta i omröstningar som den ”riktiga” förbundsstyrelsen gör.

Valda ombud

På kongressen finns bara tre studenter med fullständig makt och möjlighet att påverka. En av dem är Björn Eriksson, 22 år. Han har valts som kongressombud av avdelning Uppsala, där han sitter i styrelsen. Han är också kongressens yngsta ombud.

Som kongressombud representerar Björn Eriksson alla Vårdförbundets medlemmar, det är han noga med att påpeka. Men han tror också att han har mycket att tillföra, just eftersom han är student.

Framtidens medlemmar

– Jag tror att jag tillför ett annat perspektiv på frågorna som diskuteras. Vi studenter har inte kommit in i vårdjargonen och de attityder som finns. Vi ser på saker med lite friskare ögon. Det tror jag kan vara nyttigt för att få Vårdförbundet att tänka nytt och större. Framför allt behöver Vårdförbundet få ett grepp om vilka frågor som är viktiga för studenter och medlemmar som är nya i yrket. Vi är trots allt morgondagens sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor, säger han.

Vilken är din viktigaste kongressfråga?

– Hur Vårdförbundet ska utvecklas för att hänga med i nutiden och framtiden för att fortsätta vara en attraktiv organisation för våra yrkesgrupper. Vi behöver bli mer öppna för det engagemang som finns hos våra medlemmar, men som kanske inte är stöpt i den klassiska fackliga formen. 24 000-upproret är ett exempel på hur man kan ta tillvara på kraft och stärka medlemmar i sitt engagemang.

Övriga två studenter…

… på Vårdförbundets kongress är Anders Bergström från Borås och Lisa Wennersten från Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida