Färre tar studielån

4 december 2008

Benägenheten att ta studielån har minskat. Studiemedlet består av en bidragsdel och en lånedel. Hösten 2000 hade nästan 60 procent av studenterna både bidrag och lån. 2006 var det bara hälften. Under samma period ökade antalet studenter som skippade lånet och bara tog ut bidraget från 11 till 18 procent. Att fler tog lån 2000 kan bero på att arbetsmarknaden var kärvare då, vilket gjorde att fler var beroende av lånedelen för att kunna försörja sig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida