Finskt körkort i hanteringav läkemedel

Sjuksköterskestudenter i Finland lär sig hantera mediciner på ett nytt, enkelt men revolutionerande sätt.??

Klagomålen på de nyutexaminerades kunskaper i läkemedelshantering började bli besvärande. Patientsäkerheten var hotad. Något behövde göras. Men vad??

— Arbetsgivarna ville att vi skulle utveckla utbildningen så att de kunde vara säkra på att nyutbildade hade vissa färdigheter, säger Virpi Sulosaari, lärare på omvårdnadsprogrammet på Åbo universitet i Finland.

Det var hennes universitet som började utveckla det som i dag är ett nationellt finskt körkort i läkemedelshantering. 23 universitet har kommit överens om vad en grundutbildad sjuksköterska bör kunna, både praktiskt och teoretiskt, när det gäller hantering av läkemedel. För att se till att studenterna verkligen får de kunskaper och färdigheter de behöver finns läkemedelskörkortet.

Körkortet är uppbyggt kring kunskapsmål, exempelvis förmågan att hantera mediciner på ett hygieniskt sätt. Varje praktiskt kunskapsmål har tre steg. I det första steget ska studenten observera. I det andra, praktisera. I det tredje steget ska studenten vara kompetent, det vill säga på ett säkert och självständigt sätt kunna hantera mediciner hygieniskt, enligt exemplet.

Handledare under praktiken eller lärare ger godkänt i varje steg.

— Det här är ett sätt att göra det synligt vad studenten kan och inte kan. Körkortet fungerar som ett stöd under utbildningen och som ett kontrollverktyg, säger Virpi Sulosaari.

Det är upp till studenterna själva, med stöd av lärare och handledare, att se till att få träna på de praktiska moment som körkortet kräver.

Enligt Virpi Sulosaari har det finska körkortet ökat nyutexaminerades läkemedelskompetens. Och nu hoppas hon ha hittat lösningen på ett globalt problem.

— Det förvånade mig när jag insåg detta, men trots att vi har olika utbildningssystem verkar nyutbildade från hela världen ha stora problem med just läkemedelshantering. ?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida