Utbildning

Fler studenter ges möjlighet till studier nära hemorten

Fler studenter ges möjlighet till studier nära hemorten
62 nya utbildningsplatser öronmärks för att studenter i nordvästra Skåne ska kunna göra sin verksamhetsförlagda utbildning nära hemorten. Arkivbild: Getty Images.

Tack vare nya och öronmärkta utbildningsplatser får sjuksköterskestudenter i nordvästra Skåne möjlighet att göra sin verksamhetsförlagda praktik närmre hemorten.

19 juni 2018

Region Skåne och Högskolan Kristianstad vill försöka underlätta rekryteringen av sjuksköterskor. I en ny överenskommelse blir det möjligt för studenter som bor i nordvästra Skåne att utbilda sig nära hemorten.

Nästan hälften av sjuksköterskeutbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning och det är den som från och med hösten 2019 kommer att förläggas till nordvästra Skåne. En lokal intagning, motsvarande 62 nya utbildningsplatser, införs i Helsingborg-Ängelholm.

Välkomnar studenter

På Ängelholms sjukhus ser man fram emot att ta emot studenter.

– Det är jätteroligt för oss att fler studenter får lära känna vår verksamhet. Vi är ett bra utbildningssjukhus och förhoppningsvis vill många av dem som haft sin praktik här stanna kvar och jobba som färdiga sjuksköterskor, säger Carl-Johan Robertz förvaltningschef för Hälsostaden Ängelholm i ett pressmeddelande.

På Högskolan Kristianstad antas varje termin 120 sjuksköterskestudenter. Utöver de 62 nya platserna med lokal antagning till Helsingborg/Ängelholm öronmärks 58 platser för Kristianstad/Hässleholm.

Från högskolan sida ser man fördelar både för studenter och verksamhet: studenterna får redan från början veta var de ska göra sin verksamhetsförlagda utbildning och sjukhusen får ta ett större lokalt ansvar.

Ett liknande avtal finns sedan april mellan Region Skåne och Malmö universitet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida