Flest studiesugna i storstäder

3 december 2014

Högskolestudier är populärast bland ungdomar i Stockholms och Uppsala län. Här har nästan varannan 24-åring påbörjat högskolestudier, jämfört med till exempel 35 procent bland ungdomarna i Jämtland. Fortfarande är det många fler kvinnor än män som läser vidare, visar siffror från Universitetskanslersämbetet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida