Fokus på resultat när utbildningar granskas

Fokus på resultat när utbildningar granskas
Många sjuksköterskestudenter kämpar hårt med sina examensarbeten, som fått en extra viktig roll i granskningen av sjuksköterskeutbildningarnas kvalité. Arkivbild: Istockphoto

Studenternas examensarbeten spelar  extra viktig roll när 25 sjuksköterskeutbildningar utvärderas.

2 januari 2014

Under början av 2014 ska Universitetskanslersämbetet släppa resultatet av en omfattande granskning. 25 sjuksköterskeutbildningar har undersökts under hösten och för första gången har fokus varit på studenternas resultat, istället för på lärosätenas förutsättningar att bedriva en bra utbildning.

Koll på vetenskapen

Universitetskanslersämbetet har undersökt hur väl studenterna lever upp till examensmålen i högskoleförordningen.

– Till exempel ska studenterna ha kunskap om teorier och begrepp om utgör vetenskaplig grund för yrkesområdet, berättar Gun Eriksson, utredare på Universitetskanslersämbetet.

En viktig del i analysunderlaget är studenternas examensarbeten. Dessutom har det gjorts intervjuer med studenter och lärare. Lärosätena har även fått göra egna värderingar där de själva ska redovisa, analysera och värdera sina elevers resultat.

Lyckad akademisering

Analysen är inte färdig men Britt-Marie Ternestedt, professor på Ersta Sköndal Högskola och ordförande för bedömargruppen, tycker sig se en positiv utveckling i hur utbildningarna lyckas balansera teori och praktik.

– Utan att föregripa resultaten kan jag säga att det hänt mycket när det gäller akademiseringen av utbildningen och studenternas arbeten. Det är glädjande eftersom det rör ett yrke som kräver vetenskapligt tänkande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida