Folkhälsoskäl får stoppa studenter från EU:s medlemsländer

Folkhälsoskäl får stoppa studenter från EU:s medlemsländer
Danmark har tidigare klagat på att allt för många svenskar söker sig till danska universitet och högskolor. Foto: Colourbox.

EU-medborgarnas rätt att studera i andra medlemsländer kan begränsas om ett land kan bevisa att för många utländska studenter hotar den allmänna hälsan.

Beskedet kommer från EG-domstolen sedan en belgisk domstol vänt sig dit för att få veta villkoren för att kunna diskriminera studerande från andra EU-länder, uppger fackligt.eu.

Införde kvotering 2006

De belgiska myndigheterna beslutade 2006 att begränsa antalet utlänningar som studerar till veterinärer och sjukgymnaster i Vallonien till 30 procent av de antagna studenterna. Innan kvoteringen infördes var omkring 75 procent av studenterna från andra EU-länder, huvudsakligen från Frankrike.

Den belgiska domstolen kan tillåta kvoteringen om myndigheterna ”med objektiv och detaljerad statistik kunnat bevisa att en utebliven kvotering utgör en genuin risk för den allmänna hälsan i landet” säger EG-domstolen i sitt yttrande.

Men domstolen måste ha undersökt om den allmänna hälsan kan garanteras med mindre restriktiva åtgärder, till exempel genom att uppmuntra de utländska studenterna att stanna i landet efter avslutade studier.

Belgien är känt som ett av de mest veterinärtäta länderna i Europa och det råder knappast någon brist på sjukgymnaster och utbildade experter på rehabilitering.

Berör fler än Belgien

Andra länder som kan ha intresse av domen är till exempel Österrike och Danmark. Österrike har garanterat att 75 procent av dem som studerar till läkare ska vara av österrikiskt ursprung för att hindra att allt för många tyskar upptar studieplatserna.

Danmark har tidigare klagat på att allt för många svenskar söker sig till danska universitet och högskolor. Den konflikten har lösts genom en ekonomisk överenskommelse mellan de båda länderna.

Läs EG-domstolens beslut här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida