Förbundets studenter…?

4 juni 2014

…vill riva murarna mellan vårdens yrkesgrupper och arbeta för ökat samarbete, det fattade Vårdförbundet Student beslut om på sitt första årsmöte. Samma attityd visar organisationen Sveriges yngre läkare. Det bådar gott för framtida team­arbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida