FÖRSLAG. Kräv studenter på utdrag från brottsregistret

Högskoleverket anser att studenter inför den verksamhetsförlagda utbildningen ska bevisa att de inte har begått något allvarligt brott. Vårdförbundet håller med.??

Studenter på vårdområdet bör bli skyldiga att lämna utdrag från brottsregistret inför den verksamhetsförlagda utbildningen, vfu:n, anser Vårdförbundet liksom Sveriges kommuner och landsting. I sitt remissvar på Högskoleverkets rapport Allvarlig brottslighet som hinder att genomgå högskoleutbildning (2009:20 r) skriver förbundet att patienterna måste kunna känna trygghet i mötet med studenterna, som har en stor andel vfu och då arbetar mer eller mindre självständigt.?

Kraven på personliga egenskaper och etiskt förhållningssätt behöver presenteras redan vid antagningen, anser Vårdförbundet, och föreslår samtal om etik och värderingar redan vid registreringen till en utbildning inom vårdområdet. ?

Om registerkontroll införs vill utredningen att den görs av dem som är ansvariga för vfu:n, skriver skl, som i stället anser att den bör göras direkt efter antagningen. Att vänta med kontrollen tills studenten ska ut på vfu är resursslöseri, både samhällsekonomiskt och rent mänskligt för den enskilde, anser skl.?

Förslaget att högskolan ska kunna neka en student vfu är bra men förutsättningarna bör utredas mer, anser Social­styrelsen. Det är viktigt att skilja på högskolans och vårdens ansvar. Vårdgivaren kan bäst avgöra vilken betydelse en students tidigare brottslighet kan ha för patientsäkerheten, enligt Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida