Försöker få Lund att ändra sig

5 mars 2014

Med kort varsel lade Lunds universitet ner specialistutbildningen inom ambulanssjukvård som skulle ha startat den här terminen, trots fulltecknad utbildning och stort behov av ambulanssjuksköterskor. I en gemensam aktion försöker nu Vårdförbundet, Region Skåne och Falck ambulans att övertala universitet att ändra sina prioriteringar och starta utbildningen i höst.?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida