Gå och lär

4 mars 2015

En studie vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, visar att seminarier som utförs under en promenad förbättrar både studenternas välmående och utbildningens kvalitet. På så kallade gå-seminarier delades ett tiotal studenter in i två grupper, som promenerade med några meters mellanrum. Läraren pendlade mellan grupperna vilket gjorde det lättare för enskilda studenter att komma till tals och ledde till friare och djupare samtal. Kanske en bra modell för nästa omvårdnadsseminarium?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida