Gratis sjukförsäkring till nya studerandemedlemmar

Att vara studerandemedlem i Vårdförbundet kan bli en lönsam affär för den som blir sjuk eller drabbas av en olycka under studietiden.

Den som blir sjukskriven minst tre månader på grund av olycksfall eller sjukdom så att 15 poäng på kursen missas får nämligen 14 000 kronor som ett engångsbelopp för uteblivna studieresultat.

Förutsättningen för att få Sjukförsäkring Student utan extra kostnad är att medlemskap tecknas under första läsåret, annars kostar den sju kronor i månaden.
Läs mer på www.vardforbundet.se/student.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida