Hallå där! Sofia Mc Guinness…

Hallå där! Sofia Mc Guinness…
Sofia Mc Guinness, Vårdförbundets nya studerandeombudsman, vill att övergången mellan studier och arbete ska fungera bättre. Foto: Pernille Tofte

…som står inför den stora utmaningen att få sina 80-talistkamrater engagerade i fackliga frågor. Hon utexaminerades som sjuksköterska i juni 2010 och sedan augusti i år är hon studerandeombudsman på Vårdförbundet.

19 oktober 2011

Vilken är den största utmaningen som studerandeombudsman?

– Att få 80-talisterna att förstå värdet med fackligt engagemang och nyttan av gemensam kamp för bättre villkor. Vi 80-talister är präglande av en anda av att man ska klara sig själv. Många tar semester, föräldraförsäkring och andra rättigheter för givna och tror att facket består av bittra tanter.

Vilka frågor tänder studenternas engagemang?

– Löner och arbetsvillkor. Bristen på inflytande, framförallt över arbetstiden, engagerar redan under studietiden. Många är lite äldre, har varit ute i arbetslivet och har kanske barn – då känner man en frustration över att inte få påverka sin arbetstid.

Hur ser studenterna på yrkesrollen?

– De har gott självförtroende och är stolta över att bli sjuksköterskor. Omvårdnaden har fortfarande svårt att hävda sig framför medicinen, men vårt kärnämne håller på att bli allt mer betydelsefullt. Mitt intryck är att studenterna inte vill sitta och klaga och att de har en positiv syn på sitt yrke.

Har studenterna tillräckligt med inflytande i Vårdförbundet?

– Ja, det tycker jag. De är en prioriterad grupp och förbundet har en Facebooksida där studenterna kommer till tals. Vi studerandeombudsmän har också fria händer att anordna studentforum så ofta vi vill, studenterna deltar på kongressen och på nordiska och europeiska möten. Förbundet har också ett antal Vårdförbundsambassadörer som fungerar som en länk mellan skola och förbund.

Ditt eget engagemang då – vad brinner du för?

– Jag vill att övergången mellan studier och arbete ska fungera bättre. I dag får sjuksköterskor ett stort ansvar alldeles för tidigt. När jag var nyutbildad arbetade jag på ett geriatriskt sjukhus och på helgerna var jag ensam ansvarig sjuksköterska för 15 multisjuka patienter med stora vårdbehov. Jag önskar att nyutbildade sjuksköterskor får mentorer och att de får gå bredvid en erfaren kollega under några månader. De veckor som erbjuds i dag är inte tillräckliga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida