Folkhälsa

Här gör studenterna VFU på campus

Här gör studenterna VFU på campus
Fokus på folkhälsa på studenternas egna mottagning i Kristianstad. Foto: Getty images

I Kristianstad tar sjuksköterskestudenter emot allmänheten för hälsosamtal på campus, som en del av sin verksamhetsförlagda utbildning. En lärorik nödlösning när praktikplatserna tryter i vården.

Studenternas egna mottagning Hälsopunkten har varit fullbokad sedan höstterminens start. Möjligheten att få en gratis hälsoprofil med ett uppföljande hälsosamtal är det som lockar besökare.

Mottagningen startade för att högskolan i Kristianstad ville ge sina sjuksköterskestudenter mer träning i att prata om levnadsvanor och chansen att praktisera motiverande samtal.

Inte riktigt på riktigt

Men den studentledda hälsomottagningen på campus är också en lösning på problemet med att hitta vfu-platser i vården, vilket blivit svårare i takt med att sjuksköterskestudenterna blivit fler.

Alexander Sholtz hade hellre praktiserat på en riktig vårdcentral, berättar han. Men tycker att den här lösningen är helt okej.

Alexander Scholtz. Foto: Fabian Rimfors

”Vi har nog lärt oss mer än vad vi tror”, resonerar han och kursarna Fanny Lööf Larsson och Emilia Rüsslander som varit ett team under två veckor på Hälsopunkten.

Motiverande samtal

De går termin fyra och har börjat bli ganska bra på blodtryckstagning och blodprov. Den stora utmaningen – och det som varit mest givande – har därför varit att hålla i de motiverande samtalen. Att möta varje individ, bekräfta och motivera utan att värdera.

Fanny Lööf Larsson. Foto: Fabian Rimfors

– Det är svårt, människor tar saker på olika sätt. En motfråga ställd på ett visst sätt kan tas som ett ifrågasättande, säger Fanny Lööf Larsson.

Fokus på folkhälsa

På första praktiken – som var en sjukhusplacering – låg fokus mest på det akuta. Där fanns ingen tid att gå djupare i samtalen och prata om bakomliggande problem. Som stress.

Det är en insikt som två veckor på Hälsopunkten gett, berättar studenterna, att stress verkligen är ett stort folkhälsoproblem som påverkar många levnadsvanor och skapar ohälsa på olika sätt.

I många hälsosamtal har bristen på tid dykt upp, som gör att den som egentligen behöver det hoppar över träningen eller låter bli att göra den där hälsosamma matlådan.

– För att hitta motivation till förändring behöver du få fram patientens egna känslor, vad hon eller han tycker är viktigt, säger Alexander Sholtz.

Emilia Rüsslander. Foto: Fabian Rimfors

Mest givande

Emilia Rüsslander har upptäckt att prevention och hälsoförebyggande arbete är det på sjuksköterskeutbildningen som intresserar henne mest.

– Att jobba för bättre hälsa borde vara en större del av vården, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida