Här kan du få studielånet betalt

Här kan du få studielånet betalt
Betalt studielån används som morot för att locka svårrekryterade yrkesgrupper till Västernorrland. Foto: Istockphoto

Morot. Väster­norrland erbjuder 2?500 kronor extra i månaden.

För många är den okänd, personalförmånen som landstinget i Västernorrland har för svårrekryterade yrkesgrupper. Till sommaren kan de behöva ta till den oftare då personal­cheferna räknar med att det blir svårare än tidigare år att få tillräckligt många sjuksköterskor.

Hittills har några av de nyutexaminerade som sökt jobb inom slutenvården kunnat få förmånen, utöver lönen. Studielånet ersätts med den verkliga kostnaden. Men det finns en maxgräns: 2 500 kronor i månaden, som längst under 2,5 år. ??

Främst är det operationssjuksköterskor och barnmorskor, men även allmänsjuksköterskor, som kan vara aktuella för förmånen, enligt Margareta Berglund Rödén, förvaltningschefen för specialistvården och de tre sjukhusen i Sollefteå, Örnsköldsvik och Sundsvall.?

Nyanställda från andra orter kan också få flytten betald.

?Enligt Vårdförbundet har flera chefer på avdelningsnivå beviljat förmånen för att få klart med fasta anställningar till sommaren.?

— Cheferna är desperata. Tidigare hörde vi talas om att förmånen beviljades i Sollefteå och i viss mån Örnsköldsvik. Men nu är det problem att rekrytera till Sundsvall också, säger Maria Bäckman, ordförande för Vårdförbundet i Västernorrland.?

Nyutexaminerade erbjuds som lägst 24 000 kronor i månaden, och ett introduktionsår med handledning.?

— De behöver det för att bli trygga i rollen. I övrigt håller jag emot i debatten om ingångslöner. Det största problemet är att vi inte haft en bra löneutveckling för sjukskötersk­ekollektivet, säger Margareta Berglund Rödén. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida