Ny i yrket

”Hjälp, klarar jag verkligen det här?”

”Hjälp, klarar jag verkligen det här?”
Längtan efter att få komma ut i yrket är stark, men väl där behövs ett socialt stöd på arbetsplatsen och möjlighet att växa in i sjuksköterskerollen. Arkivbild: Mostphotos

Många nya sjuksköterskor kämpar med känslan av att inte klara av sitt jobb — en upplevelse som leder till osäkerhet, stress och minskad lust till yrket. Kompetenskris stressar nya sjuksköterskor, enligt en ny rapport från Karolinska institutet.

Rapporten visar att det mest positiva i mötet med det nya yrket är känslan av att få utveckla och uppleva kompetens i yrkesrollen. Socialt stöd från kolleger och chefer, bra samarbete och en fungerande introduktion som ger förutsättningar att växa in i yrket upplevs som mest betydelsefullt av de nya sjuksköterskorna.

Tappar tron på sig själva

Den här positiva socialiseringsprocessen in i yrket sätter riktningen mot en framtid som en säker, trygg och kompetent sjuksköterska och motverkar också stress.

När socialiseringsprocessen däremot inte fungerar, när det sociala stödet inte finns där och när stressen tar över så upplever i stället de nya sjuksköterskorna att de tappar tron på sig själva och sin kompetens – det forskarna kallar ”kompetenskris”.

Om sjuksköterskestudenternas förväntningar

”Tilltro till sin förmåga är viktigt för motivation, prestation och psykologiskt välmående och en lärandemiljö som erbjuder möjlighet att känna att man klarar av utmanade uppgifter kan främja utveckling av tilltro till sin förmåga i sin yrkesroll”.

Så skriver författarna till rapporten ”Förhoppningar och farhågor”, som nyligen publicerats, en sammanfattning av de senaste studierna vid Karolinska institutet som handlar om sjuksköterskestudenters förväntningar inför att börja arbeta och deras erfarenheter som sjuksköterskor efter tre månader i arbetslivet.

Forskningen bygger på enkäter som drygt 260 studenter vid 24 olika högskolor svarat på strax innan examen och under sina första tre månader som färdiga sjuksköterskor.

Brist på stöd mest negativt

I studien lyfts bristen på socialt stöd från kolleger och chefer fram som det mest negativa i upplevelsen av det nya yrket. Här finns tydliga kopplingar till ökad risk för utbrändhet, en riskökning som håller i sig under flera år.

Att inte få växa in i sjuksköterskeyrket och att inte få känna sig kompetent får allvarliga konsekvenser. ”Osäkerheten på den egna kompetensen har identifierats som en viktig faktor i en negativ spiral av minskad kompetensutveckling och ökad stress”, skriver rapportförfattarna.

När tilltron till den egna förmågan krymper vill många lämna yrket. Det finns också studier som visar att den här känslan får konsekvenser för hur vården utförs, hur väl riktlinjer följs och hur evidensbaserad vård som ges.

Osäkerhet och längtan

Till skillnad från tidigare studier i samma ämne visar den här från Karolinska institutet att många blivande sjuksköterskor redan innan examen förväntar sig att de ska vara osäkra på sin kompetens när de börjar jobba.

Rapportförfattarna konstaterar att detta i sig kan innebära en stress som kan påverka hur första tiden i arbetslivet upplevs och hur socialiseringen in i det nya yrket blir, vilket både sjuksköterskeutbildningarna och arbetsgivarna bör vara medvetna om.

Samtidigt som många blivande sjuksköterskor oroar sig för att ge sig ut i ett stressigt yrkesliv finns en stark längtan och positiv förväntan inför att äntligen få börja jobba.

”Träffa nya härliga kolleger”, ”Få göra jobbet utan någon som hänger över axeln”, ”Få mer kunskap och erfarenhet”, ”Samarbeta” – detta och mycket annat är saker som snart färdiga sjuksköterskor längtar efter, enligt studiens enkätsvar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida