Ingångslöner och utbildningens kvalitet i fokus på studentforum

Under två dagar träffas blivande sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor på Vårdförbundets studentforum. Låga ingångslöner och kvaliteten på utbildningarna är de frågor som engagerar mest.

I går och hela dagen i dag pågår Vårdförbundets studentforum. Omkring 30 studeranden  från hela landet träffas på Vårdförbundets kansli i Stockholm för att diskutera utbildning och kommande arbetsliv.

– I Göteborg är det anställningsstopp just nu, så det är stor konkurrens om jobben. Det är svårt att veta vad man törs begära i ingångslön. Därför är det intressant att höra om studenterna i Stockholm som vägrar lön under 24 000. Det inspirerar oss, säger Hanna Wallman som går fjärde terminen på sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Väst i Trollhättan.

Kvaliteten på utbildningarna engagerar förstås också studenterna. De tycker att det är bra att få träffas och jämföra studiernas uppläggning och innehåll. Hur mycket praktik man har till exempel. På Högskolan Väst kämpar de för att få fler än de 25-28 veckor de har i dag.

Stort engagemang kring lön

Jonas Carlsson går sjuksköterskeprogrammet på Karolinska institutet i Stockholm. Han känner inte riktigt igen sig i kritiken om för lite praktik, men så har de också 35 veckor på olika arbetsplatser. Engagemanget kring arbetsmarknad och lön är däremot stort på Stockholmsskolorna.

– Det har blivit aktuellt tack vare ”Våga vägra under 24 000″-rörelsen som har dragits i gång av studenter vid tre högskolor i Stockholm. Tyvärr är det många som redan nu inte tror på möjligheterna att få upp lönerna på det sättet. De är lite fega, säger han.

Gemensamt för studenterna som träffas är att de frågar efter utbildning om hur man förhandlar om sin lön och om vilka regler som gäller på arbetsmarknaden. Intresset för att kämpa för bättre villkor är haltande. Det anser både Hanna, Jonas och Isabel Strand, en av de studerandeombudsmän som arrangerar studentforum.

– Det finns ett ointresse och en åsikt om att man inte ska göra politik av vården. Men det är viktigt att se sambanden mellan hur politiska beslut och resurser till vården påverkar våra arbetsvillkor, säger Jonas.

Mer kunskap behövs

Isabel känner igen inställningen.

– Många skyller på facket i stället för att själv engagera sig och kämpa för bättre villkor. De ser inte sin egen del i kampen, och inser inte att facket inte är starkare än sina medlemmar, säger hon.

Det behövs mer kunskap om samhällsfrågor – det är de tre eniga om. Det behövs mer möjlighet att öva sin kliniska blick under utbildningen också, lägger Hanna till. Många på hennes utbildning är kritiska till att det är för mycket omvårdnadsteorier, svåra att praktisera i verkligheten, och för lite av till exempel medicinsk teknik.

– Det akademiska tar för stor plats i utbildningen, säger hon.

Isabel känner igen den kritiken också.

– Frågor som alltid kommer upp på studentforum är bristen på praktik, bristen på goda handledare och att det är för mycket ”flummig” omvårdnad under utbildningarna, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida