Inte fler manliga sjuksköterskor

1 juni 2007

Andelen män som blir sjuksköterskor har legat konstant på mellan 12 och 14 procent under den senaste tioårs­perioden. Det visar nypublicerad statistik från Statistiska centralbyrån.

Sjuksköterskeyrket är ett av de mest kvinnodominerade i Sverige. Och kvinnorna fortsätter att dominera bland sjuksköterskorna. Förra året var 13 procent av dem som tog sjuksköterskeexamen män, och det motsvarar genomsnittet för det gångna decenniet.
www.scb.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida