Jönköping ökar pressen

Missade poäng under första året är en vanlig orsak till att nyutexaminerade inte får ut sin legitimation.?

1 oktober 2014

Från och med januari nästa år genomförs en skärpning av spärrarna på sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Jönköping. Bland annat kommer studenter inte att få gå vidare till år tre om de har mindre än 75 procent av kurserna från första året godkända.

?— Oftast är det just de tidigare kurserna som studenterna släpar efter med och som skapar problem, säger Helén Rönning, program­ansvarig för utbildningen.?

Enligt henne är ofullständiga resultat från det första året den vanligaste orsaken till att studenter inte får ut sin legitimation efter utbildningens slut.??

I somras lyckades en före detta student vid sjuksköterskeprogrammet i Jönköping jobba på akuten vid länssjukhuset Ryhov i nästan två månader innan det upptäcktes att han saknade legitimation.?

Arbetsgivaren har tagit på sig ansvaret för den dåliga kontrollen. Men har samtidigt uttryckt att det är en svår balansgång inför varje sommar, eftersom sjukhuset måste rekrytera nyutbildade som ännu inte hunnit få sin legitimation.?

Lennart Christensson, chef på avdelningen för omvårdnad vid högskolan, berättar att han varje sommar får telefonsamtal från frustrerade arbetsgivare som anställt avgångsstudenter som visat sig ha missade kurser och därför inte kan få ut sin legitimation.?

— De ringer och vill att vi ska ordna med extratentor. Men studenterna har minst tre tillfällen per kurs och läsår att ta igen sina missade kurser. Jag menar att studenten haft en massa tillfällen att klara detta, säger han.?

Uppstramningen av spärrarna som Högskolan i Jönköping inför från och med nästa termin är ett sätt att öka studenternas medvetenhet om att de själva måste ta ansvar för att fixa sina poäng.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida