Kvalitetssäkrad

Kvalitetssäkrad
Många studenter känner stress över att vid ett och samma tillfälle behöva bevisa all sin kunskap. Foto: Istockphoto

Ifrågasatt. Nu inför Umeå universitet nationell klinisk slutexamination på sjuksköterskeprogrammet. Studenternas känslor är blandade.

4 februari 2015

Vad händer om jag inte klarar det? Får jag göra om? När och hur då? Frågorna är många och studenterna som just påbörjat sjuksköterskeprogrammets sista termin är skeptiska. I vår blir de först i Umeå med att få sina kunskaper testade i ett praktiskt och ett teoretiskt prov, strax innan utbildningens slut.

?Många upplever den nationella kliniska slutexaminationen för sjuksköterskeexamen, NKSE, som ett onödigt hinder precis före målsnöret. Att ett omfattande kunskapstest plötsligt tillförs utbildningen har upprört känslorna lite extra, berättar Eira Nilsson, representant i studierådet.

?— Många studenter är väldigt stressade, framför allt för att de inte fått ordentlig information. Nu gäller det att universitetet tydligt visar vinsterna med den här examinationen.

Det finns studenter som gillar idén med slutexaminationen, som ser kvalitetssäkringen som en trygghet på väg ut i arbetslivet. Men alla efterfrågar mer kunskap om hur examinationen går till och hur du förbereder dig på bästa sätt, berättar Eira Nilsson.??

16 av 25 lärosäten med sjuksköterskeutbildningar är anslutna till NKSE. Flera lärosäten har aktivt valt att inte gå med. Bland andra Mälardalens högskola. Cecilia Rydlo, programansvarig för sjuksköterskeprogrammet där, tycker att studenternas kunskaper behöver kvalitetssäkras, men att NKSE i dagsläget inte lever upp till högskolans krav på kvalitet. Bland annat saknar hon en tydlig teoretisk förankring i den praktiska delen av provet. Hon tar också på allvar att många studenter känner stress över att vid ett och samma tillfälle behöva bevisa all sin kunskap. Högskolan fortsätter nu att utreda hur examinationen på sjuksköterskeprogrammet kan utvecklas.?

Unn-Britt Johansson, ordförande i styrelsen för NKSE, tycker att det är ett viktigt sluttest eftersom det sker i samverkan med vården och ger studenter ett kvitto på att deras kunskaper når upp till examensmålen. Samtidigt känner hon igen och förstår oron hos studenterna i Umeå. ?

— Studenterna måste få känna sig väl förberedda och veta vad som förväntas av dem.??

När det är möjligt bör informationen om provet komma redan under första terminen och förberedelserna integreras i hela utbildningen, anser hon.?

För att utveckla den nationella kliniska slutexaminationen för sjuksköterskeexamen görs regelbundna utvärderingar bland studenter, lärare och bedömningsansvariga sjuksköterskor. I höstas gjordes en enkätundersökning som styrelsen för NKSE ska analysera i vår. Där handlade en av frågorna just om hur väl lärosätena lyckas informera studenterna. ?

Fakta

Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

  • Startade som ett projekt mellan fyra lärosäten och Svensk sjuksköterskeförening.
  • Syftet är att testa studenternas kliniska kompetens mot examensmålen genom ett gemensamt prov i två delar, ett praktiskt och ett teoretiskt. Läs mer: www.nkse.se
  • Förra året kuggades 15 procent av studenterna på den teoretiska delen och cirka 5 procent på den praktiska.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida