Män fuskar mer än kvinnor

1 juni 2007

Den årliga redovisningen av studenter som har ertappats med fusk eller av andra skäl stängts av från undervisning eller varnats visar att disciplinåtgärderna blir fler. Men de är få – bara 482 av totalt närmare 208 000 studenter (0,17 procent). För första gången har statistiken delats upp ­efter kön. Det visar sig att av dem som drabbats av en ­disciplinåtgärd är 64 procent män, trots att de bara utgör 40 procent av det totala antalet studenter.
www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida