Mindre fusk än befarat

4 december 2008

Missbruket av studiemedel är inte så stort som CSN, Centrala studiestödsnämnden, har trott. Det visar stickprovs­kontroller av drygt 28 000 studerande i Sverige. Av de granskade studenterna har 650 lämnat falska uppgifter, det vill säga studerat i för liten omfattning i förhållande till hur mycket pengar som de har fått. CSN kommer nu att kräva tillbaka totalt drygt 8 miljoner kronor.

www.csn.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida