Misshandelsdömda sjuksköterskestudenten får läsa vidare

Högskolans avskiljandenämnd avslår Göteborgs universitets begäran att stänga av den sjuksköterskestudent från utbildningen som har dömts för misshandel.

Beslutet innebär att studenten får återuppta sin utbildning. Nämnden upphäver samtidigt sitt tidigare beslut att hon inte får antas till någon annan högskoleutbildning.

Sjuksköterskestudenten dömdes till fängelse i ett år och åtta månader för misshandel i ett fall och grov misshandel i ett annat.

I början av september förra året begärde rektorn vid det universitet där hon har studerat att hon skulle stängas av från studierna eftersom man bedömde att det fanns en påtaglig risk att hon kan komma att skada någon under utbildningen.

Ingen påtaglig risk

Högskolans avskiljandenämnd konstaterar att studenten har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Men hon har ingen tidigare känd våldsbrottslighet, har inget beroende eller missbruk av droger och är inte psykiskt sjuk.

Den läkare som har undersökt henne anser inte att det ur ett psykiatriskt perspektiv finns någon påtaglig risk för brott av allvarligare slag – varken generellt eller i de studiesituationer som kommer att uppkomma – och hävdar att gärningarna måste ses i sitt sammanhang.

Beslutet kan överklagas

Den utredning nämnden har gjort visar att studenten har genomfört sina studier på sjuksköterskeprogrammet utan anmärkning.  Hon har också arbetat utan anmärkning i äldreomsorgen under studieuppehåll och sommartid.

Nämnden anser därför att det inte har kommit fram att det skulle finnas någon påtaglig risk för att studenten under sin utbildning kan komma att skada annan person och avslår därför universitetets begäran.

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida