årsmöte

Nya studentstyrelsen vill ha mer inflytande

Nya studentstyrelsen vill ha mer inflytande
Viviana Lundberg, sjuksköterskestudent och ordförande för Vårdförbundet student. Foto: Jenny Kallin

Inför Vårdförbundets kongress nästa år kommer studentstyrelsen att skicka in motioner med förslag på att studenter ska få mer makt i Vårdförbundet.

25 oktober 2017

I helgen tog Vårdförbundet student nya tag med ett rekordstort årsmöte och val av ny styrelse. Två personer följer med från den gamla. En av dem är ordföranden Viviana Lundberg som fått förnyat förtroende.

Året som kommer ser hon fram emot extra mycket. Nu är tiden inne för studenterna att ta steget från att vara ”ett perspektiv att ha med vid rundabordsamtal” till att bli självklara medspelare i Vårdförbundet, berättar hon.

Viktig resurs

Studenterna vill få större inflytande, vara med och påverka förbundets framtid och lösa de stora komplexa frågorna.

– Vi som är studenter, de flesta av oss är uppvuxna i dagens samhälle och Vårdförbundet behöver hänga med i den tid vi lever i. Här finns chansen att utnyttja kunskap och erfarenhet hos nästan 12 000 studerandemedlemmar, säger Viviana Lundberg.

Motioner kommer

I praktiken handlar det om att den nya studentstyrelsen fått årsmötets uppdrag att skicka in motioner till Vårdförbundets kongress som hålls i maj nästa år. Motionerna – alltså förslagen som Vårdförbundets högst beslutande organ ska få ta ställning till – ska handla om att studenterna i framtiden ska finnas representerade på alla nivåer i förbundet, lokalt, regionalt och nationellt. Inte bara i Vårdförbundet student.

– Vårdförbundets kongress har tema ”Vi är vården”, där ser vi tydligt att vi är framtiden, säger Vivana Lundberg.

Utbildningarnas kvalitet

En annan fråga som Vårdförbundet students årsmöte lyfte som extra viktig är behovet av en nationell standard för att säkra kvaliteten på utbildningarna – något som studentorganisationen kommer att jobba fram förslag kring och driva under nästa år. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida