Omtyckta handledare saknar stöd

Omtyckta handledare saknar stöd
Illustration: Istockphoto

Många distriktssköterskor saknar handledarutbildning och kämpar för att räcka till för studenterna, som ändå är nöjda.?

7 januari 2015

— De som handleder försöker göra ett gott jobb. Ändå känner sig många otillräckliga och saknar stöd, säger Elisabeth Bos, distriktssköterska på Jordbro vårdcentral och doktorand knuten till Centrum för allmänmedicin.?

Hon har gjort en undersökning bland 365 sjuksköterskestudenter och drygt 130 handledande distriktssköterskor inom primärvården i Stockholms län.

??Resultatet visar att70 procent av distriktssköterskorna saknar hand-ledarutbildning. Lika många saknar en ansvarig distriktssköterska som samordnar den kliniska utbildningen på deras vårdcentral.

?Hälften är missnöjda med stödet från sin chef och från lärosätena. Många tycker det är svårt att hålla sig uppdaterad om innehållet i sjuksköterskeprogrammet.?

Det är oroande, anser Elisabeth Bos. Eftersom primärvården förväntas ta emot allt fler sjuksköterskestudenter behöver lärandemiljön utvecklas.?

— Det krävs en tydlig struktur och organisation, att tid avsätts för handledning och ett starkt stöd ges från lärosätena, ledningen och kollegerna. Distrikts­sköterskans ansvar och roll som handledare är otydlig, säger Elisabeth Bos.??

Men det finns också positiva sidor i hennes undersökning. Distriktssköterskorna tycker det är stimulerande att handleda sjuksköterskestudenter. Och mer än 80 procent av studenterna är nöjda med sina handledare och ser distriktssköterskorna som bra förebilder i yrket.

?De tar väl hand om studenterna, konstaterar Elisabeth Bos.?

— Handledarna försöker skapa en god pedagogisk atmosfär, speciellt i hemsjukvården. En nära, reflekterande handledarrelation är en av de viktigaste faktorerna för lärandet, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida