Regeringen har gett uppdrag om ny standard för äldrevård och omsorg

Sverige ska få en standard för äldrevård och omsorg. Syftet är att förbättra kvaliteten och göra det lättare att jämföra olika aktörer vid upphandlingar.

På regeringens uppdrag ska nu Swedish standard institutes, SIS, ta fram en standard för vård- och omsorgsboende och korttidsboende liksom hemtjänst för äldre med omfattande behov med minst 25 timmar i veckan.

Meningen är att standarden ska höja kvaliteten inom äldreboenden och hemtjänst. Standarden ska också göra det lättare att jämföra olika aktörer vid vårdupphandlingar.

I arbetet med den nya standarden ska inte bara SIS ingå, utan också kommuner, myndigheter, privatvård, olika yrkesprofessioner, patientorganisationer, anhörigföreningar, fackförbund och forskare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida