Res i världen!

25 februari 2010

Under förra året delade drygt 130 medlemmar i Vårdförbundet på 750 000kronor i resestipendier för att kunna delta på internationella kongresser och konferenser. Syftet med stipendierna är att underlätta medverkan på kongresser och konferenser med postrar och föreläsningar. Alla fyra yrkesgrupperna var representerade.?

Också studenter kan få resebidrag för att resa till annat land för verksamhetsförlagd utbildning eller uppsatsarbete. 80 studenter fick bidrag till det förra året.?Ansökan till det internationella resestipendiet kan göras fyra gånger om året (nästa deadline är den 27 april) och till studenternas stipendium två gånger om året (nästa gång 15 april). ?

Mer information finns på www.vardforbundet.se,  klicka på Medlemskaps­sidorna och gå till Bidrag och stipendier.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida