Student

”Se oss som viktiga”

”Se oss som viktiga”
Sophia Godau har bestämt sig för att inte bli en som "klagar och inte gör något åt det". I dag är hon vice ordförande i Vårdförbundet Student. Foto: Privat

Sophia Godau är student och med i en av Vårdförbundets lokala styrelser. Alla lokalavdelningar borde ta vara på studenter, anser hon. Stressigt: Ibland. Lärorikt: Ja. Viktigt: Absolut.

Hon har inget fackligt engagemang i blodet och inte mer tid över än andra. Att klara utbildningen till biomedicinsk analytiker sätter hon främst. Men Sophia Godau har bestämt sig för att inte bli en som ”klagar och inte gör något åt det”.?

Den drivkraften fick henne först att engagera sig i Vårdförbundet Student, där hon i dag är vice ordförande.

Som studentrepresentant på Mittuniversitetet i Sundsvall arrangerade hon karriärkvällar och annat. Hon sam­arbetade med Vårdförbundets lokal­avdelning i Västernorrland där styrelsen fick upp ögonen för henne.?

— Det var medlemmar i styrelsen som nominerade mig. De pratade om att jag gjort ett bra jobb som student­representant och att det vore bra med studentperspektiv i styrelsen, säger Sophia Godau.

Så sedan i höstas sitter hon själv i lokalavdelningens styrelse. Det har gett henne större inblick i hur facket fungerar och arbetar, vilket gör det lättare att svara på frågor från studenter och motivera ett medlemskap, berättar hon.?

Planeringen av aktiviteter för studenter går smidigare nu. Hon känner att hon har inflytande och möjlighet att driva studentfrågor lokalt.

?— Studenter vet att de kan vända sig till mig och att jag har kontakter uppåt. De känner att vi studenter kan påverka mer än de trott tidigare. Det känner jag också.?

Inte minst nu när Vårdförbundet satsar mycket på att växa och rekrytera fler medlemmar tror Sophia Godau att studenterna behövs i de lokala avdelningarnas styrelser. Detta är också Vårdförbundet Students stora övertygelse.

Inför Vårdförbundets kongress i vår har studentordföranden Viviana Lundberg skrivit en motion (#200) där hon föreslår att alla lokala avdelningar där det finns lärosäten ska ha studenter representerade på lokala styrelsesammanträden. Inte nödvändigtvis med rösträtt. Hellre studenter på plats utan rösträtt än inga studenter alls, är hennes tanke.

?Men Sophia Godau tycker att studenter ska få rösta. ?

— Vi är medlemmar precis lika mycket som andra, säger hon.??

Ibland är hennes roll som styrelse­ledamot svår. Hon gör arbetet ideellt vid sidan av studierna och det händer att hon måste prioritera en tenta framför ett möte. Flera styrelsekolleger har ett helt yrkesliv av erfarenhet. Men hon får mycket stöd från de andra i styrelsen och upplever att hennes åsikter tas på största allvar.

?— Vårdförbundets lokalavdelningar tjänar på att stötta sina studentrepresentanter, bry sig om deras åsikter och tycka att de är viktiga medlemmar, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida