framtidens vård

Ser ingen anledning att utreda sjuksköterskeutbildning

Ser ingen anledning att utreda sjuksköterskeutbildning
Fokus i utbildningen är och ska vara sjuksköterskornas kunskapsområde, omvårdnad, skriver Vårdförbundet i sitt remissvar. Arkivbild: Mostphotos

Ett av förslagen i Göran Stiernstedts utredning "Effektiv vård" var att utreda innehållet i sjuksköterskeutbildningen. Det finns ingen anledning, anser Vårdförbundet som nu har skrivit ett remissvar.

I huvudsak är Vårdförbundet positivt till de förslag som förs fram i Stiernstedts utredning om framtidens vård. Det är bra att mer resurser förs över från slutenvården till primärvården – som Vårdförbundet hellre vill kalla närvård. Det är också viktigt med det fokus på personcentrerad och sammanhållen vård som finns i utredningen. Men det finns några saker som Vårdförbundet har invändningar mot.

Mixen medicin – omvårdnad

När Göran Stiernstedt presenterade sin utredning ”Effektiv vård” föreslog han att den framtida sjuksköterskeutbildningens innehåll skulle ses över.

– När det gäller sjuksköterskors grundutbildning hör vi huvudmännen klaga på brist på praktik och att mixen mellan medicin och omvårdnad kan behöva utredas, sa Göran Stiernstedt till Vårdfokus.

Men Vårdförbundet anser inte att det finns någon anledning att utreda grundutbildningen för sjuksköterskor. ”Utbildningen har aldrig varit bättre ur ett teoretiskt perspektiv”, skriver förbundet och menar att bristerna i stället ligger i hur studenterna tas emot i vården under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen och när de är nyexaminerade.

Det innebär inte att själva grundutbildningen behöver göras om, slår man fast. I stället behöver handledarkompetensen förstärkas och det behövs dessutom en strukturerad yrkesintroduktion.

Vill inte delegera

Vårdförbundet ställer sig också mycket tveksamt till förslaget att man ska kunna delegera iordningsställande och administrering av läkemedel inom slutenvård. Inte heller tycker förbundet att signeringskravet ska avskaffas – det bör inte ses som en administrativ börda utan som en patientsäkerhetsåtgärd, säger man.

Andra frågor som Vårdförbundet lyfter fram som viktiga i framtidens vård är bland annat sjuksköterskeledda mottagningar, betald specialistutbildning i form av AST och satsningar på modern informationsteknik. Läs hela remissvaret här.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida