student

Sjuksköterske- och lärarstudenter gör gemensam sak

Sjuksköterske- och lärarstudenter gör gemensam sak
Vårdförbundet Students ordförande Viviana Lundberg har skrivit en debattartikel tillsammans med Lärarförbundet Student.

För att stoppa flykten från välfärdsyrkena krävs akuta åtgärder. Det skriver sjuksköterskestudenter och lärarstudenter i en gemensam debattartikel.

Redan i dag råder det brist på både sjuksköterskor och lärare. År 2020 behövs 50 000 sjuksköterskor och 2019 räknar man med att det saknas 60 000 lärare. Nu måste politiker, lärosäten och arbetsgivare ta sin roll på allvar och förstå vikten av att behålla alla nyexaminerade i de två yrkena.

”Vi är framtidens livräddare och bärare av svensk välfärd” påtalar Vårdförbundet Student och Lärarförbundet Student i en gemensam debattartikel i Dagens Arena. De pekar ut tre områden som de ser som särskilt viktiga:

VFU och introduktion

För att nyexaminerade ska vilja stanna kvar i yrket krävs utbildningar som förberett dem väl. Därför krävs hög kvalitet på utbildningarna.

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, måste stärkas. Fyra av tio av Vårdförbundet Students medlemmar har övervägt att byta yrkesinriktning på grund av brister under VFU:n. Alla studenter måste möta handledare med relevant utbildning och rätt förutsättningar för sitt uppdrag.

Introduktionen i yrkena efter avslutad utbildning måste bli bättre. Att var tredje sjuksköterska har symtom på utbrändhet under de första åren i yrket är oacceptabelt. Trots att nyexaminerade lärare är garanterade introduktion är det bara hälften som får det. Nyexaminerad vårdpersonal är i dag inte garanterade introduktion, trots att undersökningar visar att de som erbjuds god introduktion har större benägenhet att stanna och trivas i yrket.

Läs hela debattartikeln här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida