Student

Sjuksköterskeprogrammet i Luleå moderniseras

Sjuksköterskeprogrammet i Luleå moderniseras
Nu ska utbildningen bli bättre anpassad till verkligheten. Arkivbild: Mostphotos

Praktik oftare, mer simulering, längre och mer omfattande kurser. Det är några av förändringarna av sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet till höstterminen.

Arbetet med att få sjuksköterskeutbildningarna att bättre möta vårdens behov och den verklighet som nyexaminerade möter pågår på många håll i landet.

Nu beskriver Luleå tekniska universitet vilka förändringar som väntar där i höst. Den nya utbildningsplanen innehåller bland annat mer simulering och fler metodövningar som blir mer och mer avancerade under utbildningens gång. Målet är att studenterna ska bli bättre förberedda inför mötet med patienter och närstående under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Medicinsk vetenskap och omvårdnad

Kurserna ska bli längre och mer omfattande. Både i teori och praktik ska ämnena omvårdnad och medicinsk vetenskap integreras mer. Studenterna kommer att få göra praktik samtliga terminer, med start redan första terminen.

”Det gör att studenterna får kontinuitet och ökad möjlighet till progression och på detta sätt stärks arbetslivsanknytningen”, skriver Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande.

Bättre förberedda

– För universitet betyder det väldigt mycket att vi får ett modernt sjuksköterskeprogram som svarar mot examensmålen, krav från samhället och hållbar utveckling. Med ny utbildningsplan kan studenterna få ännu bättre förutsättningar för att bli väl förberedda inför sin blivande profession som sjuksköterska, säger Birgitta Lindberg, utbildningsledare på sjuksköterskeprogrammet.

Den 15 mars öppnar antagningen till höstterminen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida