Sjuksköterskestudent avstängd – frågade efter vapen

Mejlade klasskamraterna på Högskolan i Kristianstad och bad om hjälp att skaffa fram ett skjutvapen.

13 mars 2014

Vid flera olika tillfällen ska den avstängda studenten ha kontaktat klasskamrater via Facebook och mejl och frågat efter vapen.

”Inga personligt riktade hot mot vare sig enskilda studenter eller lärare förekom, men situationen orsakade stor oro”, står det i avstängningsbeslutet.

En lektion ställdes in och polis kontaktades. Enligt rektorn vid Högskolan i Kristianstad stängs studenten av eftersom hans närvaro i skolan och klassen skapar mycket stor oro.

Studenten själv har förklarat sitt agerande med att han aldrig haft för avsikt att hota sin klass, men att han känt sig hotad till livet av andra personer och ville ha ett vapen för att skydda sig.

Ärendet kommer att avgöras i disciplinnämnden i slutet av mars.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida