Sjuksköterskestudent stängs av från studier efter misshandelsdom

Den sjuksköterskestudent som i juli dömdes för två fall av oprovocerat våld stängs av omedelbart i väntan på ett slutgiltigt avgörande. Det har Högskoleverkets avskiljandenämnd beslutat efter en begäran från rektorn vid det universitet där kvinnan studerade. Hon får heller inte fortsätta eller antas till någon annan högskoleutbildning.

18 september 2009

Sjuksköterskestudenten dömdes till fängelse i ett år och åtta månader för misshandel i ett fall och grov misshandel i ett annat. I början av september begärde rektorn vid det universitet där hon har studerat att hon skulle stängas av från studierna eftersom man bedömde att det fanns en påtaglig risk att hon kan komma att skada någon under utbildningen.

Möta utsatta patienter

Studenten började på sjuksköterskeprogrammet våren 2007 och hade inför hösten begärt dispens för att få börja på termin fyra. Där ingår så kallad verksamhetsförlagd utbildning med placering bland annat inom akutsjukvården. Hon skulle då komma i kontakt med patienter i mycket akuta och utsatta situationer, och med viktig och känslig information om dem, samt med narkotikaklassade läkemedel.

”Domen beskriver händelser där studentens handlande visar på ett beteende som inger universitetet betänkliga farhågor om att risk föreligger för att studenten kan komma att skada annan person under utbildningen”, skriver rektorn. Hon förekommer dessutom i belastningsregistret för ringa narkotikabrott. 

Sjuksköterskestudenten har överklagat tingsrättsdomen och hävdade i sitt yttrande till nämnden att situationen kring de påstådda brotten är av en art som inte förekommer i hennes studieliv. Ska hon klassas som farlig bör en personutredning göras, vilket hon ställer upp på.

Definitivt besked i november

Studenten avfärdar påståenden om beroende av narkotikaklassad medicin som absurd och kränkande, händelsen i registret är från 2001 då hon var sjutton år.

Avskiljandenämnden skriver i sitt beslut att det i utbildningen på sjuksköterskeprogrammet ingår kontakt med patienter i utsatta situationer. Studentens brottsliga gärningar har begåtts nyligen och vid två skilda tillfällen.

Nämnden anser därför att det finns risk för att studenten återfaller i allvarlig brottslighet, och stänger av henne omedelbart i väntan på slutgiltigt besked.  Hon får heller inte fortsätta eller antas till någon annan högskoleutbildning. Det slutliga beskedet kommer i november.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida