Sjuksköterskestudenter i Gävle kritiserar löneargument

Sjuksköterskestudenter i Gävle kritiserar löneargument

Landstinget i Gävleborg motiverar lönen olika beroende på vem de förhandlar med, hävdar de .

25 mars 2014

Signaturen ”fem sjuksköterskestudenter” berättar i dag på tidningen Arbetarbladets insändarsida om hur landstinget i Gävleborg motiverar lönen på olika sätt när studenter söker sommarjobb, beroende på vem de pratar med.

Flera exempel

Insändaren tar upp tre konkreta exempel där studenter fått helt olika förklaringar till hur lönen sätts inom landstinget.

En student utan arbetslivserfarenhet inom vården har fått höra att timlönen grundas på erfarenhet i vården.

En annan student, som har erfarenhet av vården, har fått veta att det inte spelar någon roll, att det är antalet terminer på sjuksköterskeprogrammet som är det viktiga. Båda studenterna går termin fem.

En tredje student som tidigare jobbat som undersköterska, som läser termin två, har fått höra att det endast är erfarenhet av akutsjukvård som kan påverka lönen.

”Till de tre studenterna ovan motiverar man alltså lönen på olika grunder beroende på vad som blir billigast”, skriver de fem sjuksköterskestudenterna och tillägger att de även är missnöjda med det allmänna bemötandet de fått under löneförhandlingarna och att de inte känner förtroende för landstinget Gävleborg som arbetsgivare.

 Individuell lönesättning

HR-chefen Karin Rystedt har läst insändaren när Vårdfokus kontaktar henne på telefon, men säger att hon behöver ta reda på mer om de enskilda fallen.

– Vi har en individuell och differentierad lönesättning. Det ska finnas en logik när det gäller kopplingen till kompetens. Men eftersom vi står inför en bristsituation i sommaren så kan det finnas enskilda chefer som går utanför de ramar vi har, till exempel genom att ge mer till sjuksköterskor utan tidigare erfarenhet för att säkerställa rekryteringen, säger hon.

Attraktiv arbetsgivare

I insändaren undrar sjuksköterskestudenterna om inte landstinget är intresserat av att bygga en bra relation med studenter, för att inte riskera att de söker sig till andra arbetsgivare när de fått sin legitimation. Men Karin Rystedt är inte orolig för att landstinget uppfattas som en dålig arbetsgivare, säger hon.

– Min bedömning är att vi är en attraktiv arbetsgivare. Hos oss finns förutsättningar för en spännande karriär, möjlighet att forska och att utvecklas inom chef och ledarskap. Lön är en aspekt, men att det finns många andra också.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida