Stressverktyg hjälper studenter

Stressverktyg hjälper studenter
Vid uppföljningen efter kursen upplevde studenterna mer närvaro i nuet. Arkivbild: Mostphotos

Tanketräning under den tuffa fysiologikursen gav resultat, visar ny studie.

21 augusti 2015

En kurs i stresshantering just när utbildningen är som stressigast har gett goda resultat. Deltagarna klarade efteråt att vara mer närvarande i nuet och att i mindre utsträckning undvika jobbiga situationer. Det visar en ny studie från Karolinska institutet där 113 sjuksköterskestudenter deltog.

– De fick väldigt bra effekt av kursen i stresshantering. Vi följde upp dem efter kursen, ett halvår efteråt och sedan årligen tills arbetslivet började. Flera år efter interventionen hade en del fortfarande kvar viss effekt. För de som inte gick kursen ökade däremot stressnivån  markant, säger Petter Gustavsson, en av forskarna bakom studien, professor i psykologi och forskningsledare för Luststudien.

Stressen ökar i utbildningen

Den stora Lust-studien vid Karolinska institutet har tidigare visat att mer än var tredje sjuksköterskestudent upplever stress eller psykisk ohälsa. Studien visade att de var stressade i början av utbildningen och att stressnivån sedan ökade allteftersom.

– Vår hypotes var att stressen skulle sjunka med tiden, men i Sverige går den upp under utbildningen till sjuksköterska. Då ville vi se om det var vettigt att lägga in ett verktyg för stresshantering i utbildningen.

Träna att acceptera

Studenterna fick lära sig metoden Acceptance and commitment training, ACT, som visat kunna underlätta vid stress och långvarig smärta. Den har sin grund i kognitiv beteendeterapi.

– ACT-metoden går ut på att träna sig att acceptera stressen eller smärtan. Ofta är det inte stressen utan våra egna reaktioner på den som sätter krokben för oss. Vi lade in den i en del av utbildningen när stressen ökar. Det är efter de introducerande kurserna när fysiologin och anatomin drar igång, säger Petter Gustavsson.

Hälften fick ACT-undervisning och hälften vanlig handledning. Kursdeltagarna träffades sex gånger under två timmar.

Borde ingå i undervisningen

Studien visar att de efteråt var mer närvarande i nuet och hade mindre undvikandebeteenden, i jämförelse med kontrollgruppen. Direkt efter kursen kände de sig mindre stressade och mindre utbrända. Efter tre månader var det ingen skillnad vad gäller utbrändhet, däremot kvarstod effetkterna på stress.

– Studenter med höga stress- och utbrändhetsnivåer har mindre motivation och engagemang, vilket i längden kan leda till mindre kompetens. Därför bör de erbjudas verktyg för att hantera stressen. Det här är ett alternativ som kan läggas in i utbildningarna med ganska små medel, säger Petter Gustavsson.

Stressverktyg i arbetet

Forskarna avslutar studiens slutsats med att poängtera att om blivande sjuksköterskor skulle kunna bli mer stresståliga innebär det inte att arbetsgivare ska bortse från de avgörande organisatoriska problem som bidrar till sjuksköterskors höga arbetsbelastning.

Just nu förbereds en studie där samma verktyg prövas i ett program för introduktion och handledning när nya sjuksköterskor börjar arbeta.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida