Student agerade som legitimerad

30 april 2018

Sjuksköterskestudenten fick inte dispens för att arbeta som sjuksköterska under sommaren, utan blev anställd på ett privat äldreboende som undersköterska. Ändå utförde hon arbetsuppgifter som kräver legitimation eller delegering och fick tillgång till läkemedelsförråd. ?En anhörig reagerade efter att studenten gett en patienten för mycket av det lugnande läkemedlet Oxascand och signerat som sjuksköterska. Både studenten och boendet kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida