Studenter betygsätter föreläsare

27 februari 2009

Nu sätter högskolestudenter betyg på sina föreläsare och kurser på StudenterTyckerTill.se. Syftet med webbplatsen är att studenter ska få en mer sanningsenlig bild än den som lärosätena själva förmedlar.

– Den information som skolorna erbjuder liknar mer reklam, säger grundaren Mikael Ghebrehiwet.

Ett annat syfte är att stimulera till kvalitetsutveckling och sprida goda exempel. Bland annat ska intervjuer med de mest populära föreläsarna publiceras regelbundet.

www.studentertyckertill.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida