sätter betyg

Studenter rankar sin praktiska utbildning

Dalarna i toppen — Göteborg i botten när studenterna rankar sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, visar ny rapport från Vårdförbundet student.

22 juni 2016

I rapporten finns studenternas ranking av bästa universitet och högskolor när det gäller den verksamhetsförlagda delen av utbildning till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska.

Generellt sett får VFU-placeringarna bra betyg. På en sexgradig skala är poängmedelvärdet nästan fem (4,58) när 775 studenter har tyckt till om hur nöjda de är med den verksamhetsförlagda utbildningen vid 25 olika universitet och högskolor.

Handledarna viktiga

Det studenterna lyfter fram som extra positivt och betydelsefullt är bra handledare. En vanlig kommentar om vad som påverkar VFU-upplevelsen negativt är om det är lång pendling till den verksamhetsförlagda utbildningen.

Dalarna bäst – Göteborg sämst

Så här placerar sig lärosätena på VFU-topplistan där studenterna rankar hur nöjda de är med den praktiska utbildningen:

 1. Högskolan Dalarna
 2. Blekinge tekniska högskola
 3. Högskolan i Halmstad
 4. Linköpings universitet
 5. Malmö högskola
 6. Karlstad universitet
 7. Högskolan i Borås
 8. Lunds universitet
 9. Högskolan Jönköping
 10. Högskolan Väst
 11. Högskolan Kristianstad
 12. Karolinska institutet
 13. Linnéuniversitetet
 14. Umeå universitet
 15. Högskolan i Skövde
 16. Sophiahemmets högskola
 17. Mälardalens högskola
 18. Örebro universitet
 19. Ersta Sköndals högskola
 20. Luleå tekniska universitet
 21. Mittuniversitetet
 22. Högskolan i Gävle
 23. Röda korsets högskola
 24. Uppsala universitet
 25. Göteborgs universitet

Källa: Vårdförbundet students VFU-ranking 2016

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida