Debatt

Studenter utsätts för osund stress

Studenter utsätts för osund stress
Att ha teoretiska uppgifter parallellt med den verksamhetsförlagda utbildningen kräver tydliga riktlinjer, menar författarna bakom debattartikeln. Bild:Mostphotos

Höga närvarokrav och brist på planering och riktlinjer för den verksamhetsförlagda utbildningen skapar en orimlig situation för studenter, anser representanter för den medicinska fakulteten i Uppsala.

Som student på en vårdutbildning kan den verksamhetsförlagda utbildningen, vfu, innebära över 40 timmars schemalagd arbetstid under en vecka. Det strider mot arbetstidslagen och studenterna riskerar tröttnar på sina yrkesval innan de ens börjat jobba, skriver författarna till en debattartikel i Upsala Nya tidning.

Utöver arbetspassen på vfu-n tillkommer teoretiska uppgifter och ibland lång resväg för studenterna. Samtidigt är kraven på närvaro så hårda att ingen eller få dagar kan tas ut utan att vfu:n måste kompletteras.

Behöver framförhållning

Debattörerna påpekar även att studenterna inte får den tid de behöver för att planera sin praktik och det skapar onödig stress.

Nu vill de att Uppsala universitet sammanställer officiella riktlinjer gällande vfu och respekterar arbetstidslagen och studenternas rätt till en stabil arbetsmiljö.

Författarna bakom artikeln är: Caisa Lycken (Ordförande Uppsala studentkår), Linn Larsson Ingwall(Ordförande Medicinska sektionen Uppsala studentkår), Frida Blankenau (Ordförande Medicinska studierådet) Moa Svensson (Ordförande Sjuksköterskestudenter i Uppsala), Miléne Fernandez (Ordförande Läkarförbundet Student Uppsala) och  Björn Eriksson
(Styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Uppsala)

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida