Studiemedel till fler äldre

14 maj 2019

Förra året fick 12 400 studerande som var 47 år eller äldre studiemedel. Det är en ökning med 800 personer (7 procent) sedan 2017. Fler äldre tar även tilläggslån. Enligt CSN tyder detta på att studiestödet i större utsträckning än tidigare används för omställning på arbetsmarknaden för att skapa sig en ny karriär, exempelvis som sjuksköterska.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida